top of page

אנחנו מתמחים באנימציית סטופ מושן, טכניקה וותיקה ומרגשת של הנפשת אובייקטים, חפצים ובובות.
אנחנו דואגים להזיז כל דבר פיסי ולביים אותו כך שיהיה בעל אופי בהתאם לצורך.
לפני תהליך האנימציה אנחנו דואגים לתאורה, אווירה ותכנון השוטים בהתאם לתסריט או הבריף.

bottom of page